Mēnēšbiletes decembrim

Sabiedriskā transporta mēnešbiļešu pārdošana (izsniegšana) decembrim sāksies no 28. novembra skolas kancelejā

no plkst. 9.00 – 15.00.

15,00 EUR (50%) – autobuss+tramvajs

9,00  EUR (70%) – ar karti “3+

Liels lūgums sagatavot precīzu naudu

 

Skolēnu vecāku Zoom sanāksmes novembrī

Liepājas 7.vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes projekts “ĢENITĪVS. KĀ?”

9.11.2022. VECĀKU DIENA SKOLĀ

1) Vecāku reģistrēšanās saite mācību stundu vērošanai 9.11.2022.

2) Vecāku reģistrēšanās saite individuālajām sarunām ar skolas pedagogiem 9.11.2022.

Topošo pirmklasnieku vecākiem!

Reģistrācija nodarbībām šeit

Nodibinājuma Liepājas 7. vidusskolas atbalstam un attīstībai nometne “LELLES SMAIDS”

Liepājas 7. vidusskolas skolēnu teātra kolektīvs 2022.gadā atzīmē 30 gadu jubileju. Pandēmijas laiks kolektīvu ir mainījis. Tāpēc, lai saliedētu skolas teātra kolektīvu, radītu interesi par teātra mākslu un piesaistītu kolektīvam jaunus dalībniekus, skolēnu rudens brīvdienās tiks organizēta nometne “Lelles smaids”. Skolēni tiks iepazīstināti ar leļļu veidošanas un manipulācijas tehnikām. Skolēni varēs paši izveidot savu lelli un mācīsies to “atdzīvināt” uz skatuves. Lai iepazītos ar profesionāļu darbu, skolēni apmeklēs Liepājas leļļu teātri. Nometnes noslēgumā skolēni demonstrēs iestudētās etīdes ar savām pagatavotajām lellēm. Nometni vadīs Liepājas 7. vidusskolas teātra vadītāja Irina Šengelija – drāmas un teātra bakalaurs ar palīgiem.
Nometne tapa ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes finansiālu atbalstu.

Karjeras dienas 2022.

2022. gadā Karjeras nedēļa notiek no 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicina ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas-l.
Uzņēmējspējas ne tikai kā spējas un prasmes radīt, vadīt uzņēmumu, bet vairāk kā zināšanu, prasmju, attieksmju un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanai, ko sekmīgi var attīstīt skolā un ārpus skolas visos vecuma posmos.

MĒRĶI

  • Saistošā veidā sniegt primārajai mērķauditorijai praktisku informāciju par uzņēmējspēju attīstīšanas nepieciešamību veiksmīgas karjeras veidošanā.
  • Veicināt mērķauditoriju izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras veidošanu.
  • Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā izglītības iestādēs.

Sveicam!

Aicinājums 5.-6. klases skolēniem

Latvijas Valsts prezidenta vēstule vecāko klašu skolēniem