Author's posts

Mājturības un tehnoloģiju valsts olimpiāde

Uz mājturības un tehnoloģiju olimpiādi brauks Viktors Noviks

Uz mājturības un tehnoloģiju (zēniem) valsts olimpiādi uzaicināts Viktors Noviks , Liepājas 7. vidusskolas 9. klases skolēns (skolotāja Inese Intenberga). 

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiāde tekstila tehnoloģijās un mājsaimniecībā „Mēs – Latvijas simtgadei” notiks 2018.gada 4.aprīlī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, Rīgā, Jūrmalas gatvē 96. Satiksme ar 4., 4.z autobusu, 263.mikroautobusu līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte” vai ar vilcienu līdz stacijai „Zolitūde”. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9:00, olimpiādes sākums plkst.9:30. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.

 

Aerobikas kauss 2018 [09.03.2018]

2018.gada 9.martā mūsu skolas aktu zālē norisinājās ikgadējais “Aerobikas kauss” 2018. Pasākums tika veltīts arī Latvijas 100.gadei, tāpēc liela daļa no priekšnesumiem bija Latvijas tautas deju veidā.

Radošuma nedēļa [05.03-09.03.2018]

No 5. līdz 9. martam izglītības iestādēs risinās Radošuma dienas “Liepāja – Latvijas simtgades līkločos”, kas šogad veltītas Latvijas simtgadei un Liepājas pilsētas dzimšanas dienai.
Pasākuma mērķis ir stiprināt saiti starp radošumu un izglītību, veicināt jaunu radošo iniciatīvu veidošanos.
5.martā erudītu konkursā “Liepāja– Latvijas galvaspilsēta” Liepājas 7.vidusskolā tiksies 8.–9.klašu skolēnu komandas, lai sacenstos zināšanās, veiktu praktiskus un radošus uzdevumus.

“Vai var veidot kino ar smiltīm?” [07.03.2018]

2018.gada 7.martā Liepājas 7.vidusskolā notika pasākums “Vai var veidot kino ar smiltīm?”. Pasākums tika organizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras attīstības atbalsts vispārizglītojošās un profesionālās iestādēs” ietvaros. Pasākuma laikā skolēni iepazinās ar smilšu mākslinieka profesiju, kā arī paši iejutās mākslinieku lomā.

Orientēšanās sacensības 6.-7.klasēm [07.03.2018]

“Liepāja Latvijas simtgades līkločos līkločos”

Mērķis: iepazīt savu pilsētu no cita skatpunkta un veicināt jauniešu sadarbošanās prasmes komandā.

Sacensības notika 2018.gada 7. martā, tajās piedalījās 7.b klases komanda:

Renāte Solovjova, Žanna Fedjukova, Ņikita Salarjovs, Kirils Dvojenkins.

Komandai bija nepieciešams atrast dažādus objektus pilsētas centrā, kas saistīti ar Latvijas pirmajiem prezidentiem, Latvijas Pagaidu valdību, dažādām piemiņas vietām un tamlīdzīgi. Bija grūti, jo skolā tas vēl nebija mācīts, bet, tomēr katram liepājniekam būtu jāzina.

Sk.Līvija

Pasākums 5.klasēm “Latviski var arī tā!” [07.03.2018]

      Jau par tradīciju skolā ir kļuvis pasākums 5.klasēm “Latviski var arī tā!”. Tā mērķis ir izmantojot spēles elementus radoši mācīties  latviešu valodu .

      Pasākuma piedalījās visas 5.klases. Skolēni lietojot “burvju vārdiņus”, piedalījās atjautības spēlē, skatoties  filmas “Emīla nedarbi”, mācījās būt vērīgiem un atraktīviem. Spēlējot “Dziesmu dueli” un minot mīklas, skolēni bija jautri un neparasti pārsteigti, ka latviski var arī tā! Visas trīs klases ieguva 1.vietu, jo pilnīgi sakrita punktu skaits.

      Paldies skolēniem un latviešu valodas skolotājām par vadīšanu un skolēnu sagatavošanu!

Sk.Līvija

 

Apsveicam!

Apsveicam mūsu skolas 11.b klases skolēnu Igoru Astrauskas ar iegūto 2.vietu Liepājas pilsētas ķīmijas 2.posma olimpiādē – kā arī šis skolēns tika izvirzīts uz valsts mēroga ķīmijas olimpiādi, kā arī apsveicam šo pašu skolēnu ar iegūto 2.vietu Liepājas pilsētas 9.-12.klašu bioloģijas olimpiādē!

Paldies ķīmijas skolotājai Marijai Žigunai un bioloģijas skolotājai Nataljai Kiļdjuškinai par skolēna veiksmīgu sagatavošanu!

 

Apsveicam!

2018.gada 16.februārī mūsu skolā norisinājās Liepājas pilsētas 1.-4.klašu skolēnu vizuālās mākslas olimpiāde.
Apsveicam mūsu skolas skolēnus:
Jevnika Novik (1.b klase) – 3.vieta! (skolotāja I.Sirenko), Ksenija Markova (2.c klase) – atzinības raksts! (skolotāja N.Koršunova)
Karolina Vasiljeva (3.c klase) – 1.vieta! (skolotāja T.Zevaliča), Kristīna Ščetiņina (3.a klase) – 3.vieta! (skolotāja I.Ņikanorova)
Marta Miha (4.a klase) – 1.vieta! (skolotāja L.Ļitvinova), Jeļizaveta Reimane (4.c klase) – 2.vieta! (skolotāja S.Dubova)
Aļesja Tereščenko (4.a klase) – atzinības raksts! (skolotāja L.Ļitvinova)

2018.gada 19.februārī norisinājās Liepājas pilsētas matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm.

Apsveicam mūsu skolas skolēnus:

Lidija Novik (5.c klase) – atzinības raksts! (skolotājas I.Sirenko & L.Basakova), Artjoms Sidorčenko (5.c klase) – 3.pakāpes diploms (skolotājas I.Sirenko & L.Basakova)

Karolina Sarkisjana (6.c klase) – 2.pakāpes diploms! (skolotāja Larisa Basakova), Veronika Asatrjana (6.b klase) – 2.pakāpes diploms (skolotāja Larisa Basakova)

Aleksandrs Pipčenko (7.a klase) – atzinības raksts! (skolotāja Anna Voitenko), Renate Solovjova (7.b klase) – atzinības raksts (skolotāja Larisa Basakova)

Artjoms Klejenkovs (8.b klase) – 3.pakāpes diploms! (skolotāja Anna Voitenko), Valērija Karpenko (8.a klase) – atzinības raksts (skolotāja (Jeļena Novikova)

2018.gada 20.februārī norisinājās Liepājas pilsētas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.

Apsveicam mūsu skolas skolēnus ar  pateicības rakstiem par veiksmīgu piedalīšanos:

Cittautu valodniecības (krievu valoda) sekcijā: Maksims Smirnovs,  Maksims Govjadinovs (11.b klase, skolotāja Valentīna Kuprjašova)

Ekonomikas sekcijā: Poļina Stoļarova, Aleksandra Trifonova (12.b klase, skolotāja Jeļena Judina)

Paldies visiem skolotājiem par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu!

Izglītības izstāde “Skola 2018” [23.02.2018]

2018.gada 23..februārī Liepājas 7. vidusskolas 26 vidusskolēni apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2018”, kas norisinājās “Starptautiskajā izstāžu centrā” Ķīpsalā (Rīga).Skolēniem bija iespēja izzināt izglītības iespējas Latvijā un ārzemēs. Ieejas kartes izstādes apmeklējumam tika iegādātas izmantojot projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu.

Projekts “Pumpurs”

Mūsu skola veiksmīgi ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta dokumentu skatīt šeit