Category: Svarīgi un Aktuāli

Aicinām pieteikties vasaras nometnei

Darbs vasarā

!!!! Informējam,

                           ka šogad, no 11.aprīļa līdz 8.maijam notiks 13-14 gadīgo skolēnu reģistrēšana vasaras darbam.


13-14.gadīgu skolēnu vecāki un paši skolēni tiek aicināti iepazīties ar informāciju, kura ir nosūtīta e-klasē.

Aicinājums izprast to, ka darba vietu skaits tiek noteikts un piešķirts skolai pēc kvotu principa, ņemot vērā katras skolas kopējo reģistrēto skolēnu skaitu vasaras darbam.


Pretendenti, darbam vasarā, tiks izvēlēti ņemot vērā noteiktus kritērijus:

– skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu;

– skolēns – bārenis;

– skolēns atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē;

– skolēns no daudzbērnu ģimenes;

– skolēns ir no ģimenes, kurai ir maznodrošinātās/trūcīgās ģimenes statuss;

– skolēns no Ukrainas


Aicinām ievērot reģistrēšanās sākumu datumu, un pieteikumus e- klasē sūtīt sākot ar 11. aprīli.

Vecāku vakara Zoom saruna 30.03.2023.

1. klases skolēnu reģistrēšana

Skolēnu vecāku Zoom saruna 22.02.2023.

Reģistrācija 2023./2024. mācību gada 1.klasē

2023./2024. mācību gada 1. klases skolēnu vecāku sanāksme

Tikšanās ar skolas absolventiem 31.01.2023

Vakar, 31.janvārī, plkst. 15:00 Liepājas 7.vidusskolā norisinājās tikšanās ar skolas absolventiem: Sofiju Hohlovu (VA), Natāliju Ivanovu (LiepU), Veroniku Jurkovu, Dmitriju Ļašenko (RTU), Valdu Majakovu, Sofiju Matvejevu (LiepU), Jekaterinu Mihaļovu (LiepU), Angelinu Stonkus (RSU), Suzannu Tkačovu (LiepU).

Šobrīd šie jaunieši ir RTU, Liepājas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Ventspils Universitātes studenti, kuri nākotnē vēlas kļūt par farmaceitu, programmētāju, biznesa vadītāju.

Tikšanās laikā skolas absolventi 9.-12. klases skolēniem pastāstīja par savu studiju pieredzi – Kā notika iestāšanās universitātēs?
Kādiem vērtējumiem bija jābūt, lai iestātos universitātēs? Kā iesākās studiju process, lekciju/ sesiju norise? Par darba iespējām, tā apvienošanu ar studijām. Kā arī atbildēja uz citiem skolēnu interesējošiem jautājumiem.

Paši absolventi uzsvēra, ka studijas ir ļoti pozitīvi ietekmējušas viņu latviešu valodas zināšanas, un to, ka tagad katrs brīvi un bez grūtībām pārvalda latviešu valodu.
Tikšanās laikā absolventus uzrunāja skolas direktors Pāvels Jurs un direktora vietniece Guna Āboliņa, izsakot savu pateicību par atsaucību un skolas vārda popularizēšanu Latvijā.
Tikšanos vadīja absolventu klases audzinātāja Svetlana Kuprjašova.

Vienmēr ar prieku gaidām skolā visus absolventus!

Talantu šovs

>>> PIESAKIES ŠEIT <<<

 

Kur mācīties tālāk?

Izstādes mērķis:

✅Veicināt skolēnu interesi par tālākizglītības iespējām pēc 9. un 12.klases;

✅Veicināt jauniešu interesi par mūsdienīgu izglītību;

✅Izzināt nepieciešamās prasmes, rakstura īpašības un tālākizglītības iespējas sava karjeras ceļa veidošanā;

✅Piedāvāt skolēniem konsultācijas pie karjeras konsultanta. Liepājas 7. vidusskolas 8.-12. klases skolēni izstādi apmeklēs laikā no plkst. 14:00-16-00.