Kontakti

Skolas adrese: 

Liepāja, Celmu 6, Latvija LV-3405

Skolas e-pasts: 

7vsk@liepaja.edu.lv

 

Personāla vadītāja

Svetlana Daškeviča

Tālr. 63442710, 27899801

E-pasts: svetlana.daskevica@liepaja.edu.lv

 

Direktors

Pāvels Jurs

Tālr. 29746187

E-pasts: pavels.jurs@liepaja.edu.lv

Direktora vietnieki

Direktora vietniece izglītības jomā (1. – 6. klase)

Gunita Lūse

Tālr. 28267672

E-pasts: gunita.luse@liepaja.edu.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (7. – 12. klase)

Guna Āboliņa

Tālr. 28324884

E-pasts: guna.abolina@liepaja.edu.lv

Direktora vietniece metodiskajā darbā

Svetlana Kuprjašova

Tālr. 26085294

E-pasts: svetlana.kuprjasova@liepaja.edu.lv

Direktora vietniece

audzināšanas jomā

Iveta Kalniņa

Tālr. 26860646

E-pasts: iveta.kalnina@liepaja.edu.lv

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs

Maija Kaļiņičenko

Tālr. 27899818

E-pasts: maija.kalinicenko@liepaja.edu.lv

Psihologs

Jeļena Mihailova

Tālr. 26011456

E-pasts: jelena.mihailova@liepaja.edu.lv

Medmāsa

Olga Mosjagina

Tālr. 26910705

E-pasts: olga.mosjagina@liepaja.edu.lv

Bibliotekāre

Oksana Tviļdijani

Tālr. 26098893

E-pasts: 7vsk.biblioteka@liepaja.edu.lv

Saimniecības daļa

Saimniecības vadītāja

Linda Matisone

Tālr. 63484812, 26657810

E-pasts: linda.matisone@liepaja.edu.lv

Liepājas valstspilsētas pašvaldības datu aizsardzības speciālists

Tālr. 63422331

E-pasts: das@liepaja.lv