Par skolu

Skolas misija:
Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga skola.

Skolas vīzija:
Skola, kas veicina un atbalsta ikviena skolēna individuālo spēju attīstību.

Skolas vērtības:

Veselība, drošība, atbalsts, radošums, kompetence.

Ar Liepāja pilsētas Domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.275, tiek reorganizēta Liepājas 11.vidusskola, pievienojot to Liepājas 7.vidusskolai, ar 2009.gada 15.septembri.

Skolas darbības mērķis:
Gatavošanās pilnveidotā mācību satura ieviesnai un pārejai uz mācībām valsts valodā.

Skolēnu skaits skolā 2019./2020.m.g.:
1.-4.kl. – 224 sk. – 11 klašu komplekti
5.-9.kl. – 376 sk. – 15 klašu komplekti
10.-12.kl. – 114 sk. – 5 klašu komplekti
Kopā 714 sk.

2019./2020.m.g. skolā strādā 74 skolotāji.
No tiem apguvuši:

  • otro specialitāti – 10 sk..
  • ar akadēmisko maģistra grādu – 24 sk.
  • ar profesionālo maģistra grādu (pielīdzinātā izglītība) – 30 sk.

Skolā ir viena lielā un divas mazās sporta zāles. Tādējādi vienlaicīgi var notikt trīs sporta stundas. Šīs zāles aktīvi tiek izmantotas arī vakaros, kad notiek dažādas treniņnodarbības. Pie skolas ir arī stadions.

Skolā ir bibliotēka un lasītava, kura ir aprīkota ar videoaparatūru, kas ir paredzēta videonodarbībām. Bibliotēkas krātuve pastāvīgi tiek papildināta ne tikai ar jaunām mācību grāmatām, mācību līdzekļiem, dažādām enciklopēdijām, bet arī ar interaktīviem kompaktdiskiem. Bibliotēka tiek rīkotas tematiskās izstādes, kā arī tiek novadītas nodarbības.

Katru dienu skolas ēdnīcā ir daudz apmeklētāju. Skolas ēdnīcā vienmēr ir svaigi un garšīgi ēdieni. Tādēļ starpbrīžos un pēc stundām skolēni un skolotājas steidzas uz ēdnīcu, kur var garšīgi paēst vai vienkārši izdzert tasīti kafijas.

2010. gada vasarā skolas ēdnīcā tika modernizētas iekārtas. 2011./2012.m.g.ēdnīcas darbinieki uzsākuši jaunu tradīciju – nacionālās virtuves dienas.

no 2019. gada skolas ēdnīcu apkalpo sia “Viedaga”

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu šīs vietnes pilnvērtīgu funkcionēšanu un ātrdarbību. Turpinot apmeklēt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.