Return to Mācību darbs

Valsts pārbaudes darbi

 

 • 2019./2020. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus plānots organizēt:
  • 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2020. gada februārī – martā;
  • visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2020. gada martā;
  • centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2020. gada maijā – jūnijā;
  • 11. klases diagnosticējošo darbu fizikā un ķīmijā norisi – 2020. gada aprīlī.
 • Arī 2019./2020. mācību gadā turpināsies sadarbība ar portālu Uzdevumi.lv un 6. klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās būs iespējams kārtot tiešsaistē.
 • Grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību nosaka, ka 9.klašu skolēniem 2019./2020. mācību gadā eksāmenu, izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos, gan materiāla valoda, gan arī eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda.
 • Lai paaugstinātu drošību eksāmena materiāla neizpaušanā, paredzēts valodu centralizētā eksāmena mutvārdu daļas materiāla piegādi papīra formātā aizstāt ar piegādi elektroniskā formā, rakstīšanas daļas laikā to ievietojot Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.
 • Lai optimizētu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu, 2019./2020. mācību gadā plānots fizikas, ķīmijas, latviešu valodas un svešvalodu centralizēto eksāmenu darbu atsevišķu daļu vērtēšanu organizēt tiešsaistē.  

  Normatīvais regulējums, kas nosaka valsts valodas lietojumu pārbaudes darbos

  • CE eksāmena vadītājs eksāmena norisi vada latviešu valodā (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).
  • CE un eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).
  • no 2019./2020.m.g. 9.klases izglītojamam eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda
  • (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).

 

Valsts pārbaudījumu grafiks
2019./2020.mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks
Informācija par valsts pārbaudes darbiem
Uzdevumi 2009.- 2019.g..
Kā gatavoties diagnosticējošajam darbam ar kombinētu mācību saturu 3.klasei [PDF]
Valsts pārbaudes darbu programmas 2019./2020. m.g.

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu šīs vietnes pilnvērtīgu funkcionēšanu un ātrdarbību. Turpinot apmeklēt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.