Return to Mācību darbs

Valsts pārbaudes darbi

 

 • 2020./2021. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus plānots organizēt:
  • 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2021. gada februārī – martā;
  • visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2021. gada martā;
  • centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2021. gada maijā – jūnijā;
 • Grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību nosaka, ka 9.klašu skolēniem ar 2020./2021. mācību gadā eksāmenu, izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos, gan materiāla valoda, gan arī eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda.
 • Lai paaugstinātu drošību eksāmena materiāla neizpaušanā, paredzēts valodu centralizētā eksāmena mutvārdu daļas materiāla piegādi papīra formātā aizstāt ar piegādi elektroniskā formā, rakstīšanas daļas laikā to ievietojot Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.
 • Lai optimizētu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu, 2020./2021. mācību gadā plānots fizikas, ķīmijas, latviešu valodas un svešvalodu centralizēto eksāmenu darbu atsevišķu daļu vērtēšanu organizēt tiešsaistē.  Normatīvais regulējums, kas nosaka valsts valodas lietojumu pārbaudes darbos
  • CE eksāmena vadītājs eksāmena norisi vada latviešu valodā (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).
  • CE un eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).
  • no 2020./2021.m.g. 9.klases izglītojamam eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda
  • (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).

 

Valsts pārbaudījumu grafiks
2020./2021.mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks
Informācija par valsts pārbaudes darbiem
Uzdevumi 2009.- 2019.g..
Kā gatavoties diagnosticējošajam darbam ar kombinētu mācību saturu 3.klasei [PDF]
Valsts pārbaudes darbu programmas 2020./2021. m.g. (Būs pieejams no 2021.g. janvārī )

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu šīs vietnes pilnvērtīgu funkcionēšanu un ātrdarbību. Turpinot apmeklēt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.