Return to Vecākiem

INFORMĀCIJA par īpašiem apstākļiem, kuru dēļ izglītības iestādē var pārtraukt mācības

Īpašie apstākļi, kuru dēļ izglītības iestādē var pārtraukt mācības, ir:

1. Paaugstinātas saslimstības gadījums. Ja izglītības iestādē vērojama paaugstināta saslimstība ar infekcijas slimību, izglītības iestādes vadītājs vispirms konsultējas ar rajona vai pilsētas vides veselības centru par saslimstības izplatības intensitāti, apmēru un citiem faktoriem. Pēc konsultēšanās viņš var pieņemt lēmumu par mācību pārtraukšanu;

2. Laika apstākļi (saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”).Ja gaisa temperatūra sasniedz –20˚C, izglītības iestādi var neapmeklēt 1. līdz 5.klases skolēni (vecumā līdz 12 gadiem); ja gaisa temperatūra sasniedz –25˚C, – 6. līdz 12.klases skolēni (vecumā no 13 gadiem). Izglītojamajiem, kuri ir ieradušies izglītības iestādē, pedagogi mācībām paredzētajā laikā nodrošina izglītojamo interesēm, spējām un vajadzībām atbilstošu individuālu nodarbošanos;

3. Dabas stihijas vai citi veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi. Ja radušies veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi, izglītības iestādes vadītājs izvērtē apstākļus un atkarībā no to bīstamības pakāpes nekavējoties pieņem tādu lēmumu, kas vismazāk apdraudētu visu dzīvību un veselību.

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu šīs vietnes pilnvērtīgu funkcionēšanu un ātrdarbību. Turpinot apmeklēt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.