Return to Vecākiem

Skolas sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs – Maija Kaļiņičenko

Sociālais pedagogs skolā veic:

  • Sociālpedagoģisko darbu, veic izglītojamo sociālo apstākļu analīzi un faktu izpēti, veido datu bāzes.
  • Konsultē, informē un sniedz atbalstu izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšanas gadījumos, konsultē par sociālās palīdzības iespējām.
  • Pārstāv izglītojamo intereses tiesībsargājošās iestādēs.
    Izvērtē un palīdz risināt konfliktus (skolēns – skolēns, skolēns – skolotājs, skolēns – vecāki u.c.).
  • Organizē profilakses pasākumus skolēnu sociālo un delikventās uzvedības novēršanā.
    Veido sadarbību ar citām valsts un pašvaldības iestādēm (sociālo dienestu, pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu nodaļu, bāriņtiesu u.c.).
  • Veic iestādē sociālpedagoģisko darbu ar izglītojamo, sekmējot sociālās uzvedības pieredzes korekciju (skolas atbalsta komanda).

E-pasts: maija.kalinicenko@liepaja.edu.lv

Tālrunis: 634 84811, 27899818

Darba laiks:

Pirmdiena 8.30 – 18.30

Otrdiena 8.30 – 14.30

Trešdiena 8.30 – 14.30

Ceturtdiena 10:00 – 12.00*

Piektdiena 8.30 – 14.30

*Pēc iepriekšēja pieraksta

Noderīga informācija uzsākot jauno mācību gadu!

Forums  “Vecāki VAR – noderīgi un praktiski vecākiem”

Jauns mācību gads neizbēgami ienes pārmaiņas ikvienā ģimenē, kurā aug bērni pirmsskolas un skolas vecumā. Aktuāli kļūst gan laika plānošanas, gan loģistikas, izglītības, ārpusskolas aktivitāšu, brīvā laika, veselības, ēšanas un daudzi citi jautājumi, kā arī galu galā – kā pagūt būt kopā un veidot cieņpilnas attiecības ģimenē.

https://www.facebook.com/pg/dizvanagi/posts/