Administrācija

 

Skolas direktors

Pāvels JURS

Vēstures skolotājs

 

Direktora vietniece izglītības jomā

Gunita LŪSE

Sākumskolas latviešu val. skolotāja

 

Direktora vietniece izglītības jomā

Olga SAKADIŅECA

Informātikas skolotāja

 

Direktora vietniece izglītības jomā

Kristīna STRAUTA
Sākumskolas skolotāja, logopēde

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Iveta KALNIŅA