Category: Jaunumi

PAŠPĀRVALD(ES) RESTARTS

2021. gada 15. aprīlī notika mācību cikls “PAŠPĀRVALD(ES) RESTARTS”. Liepājas 7. vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji ieguva Pateicības rakstu.

Liels paldies Direktores vietniecei Alīnai Aldagai par atbalstu skolēnu līdzpārvaldes pārstāvjiem!

Pētniecisko darbu lasījumu konference

Dalība pētniecisko darbu lasījumos.
Tā pat kā katru gadu, arī šajā pavasarī, notika 4.-9. klašu skolēnu pētniecisko darbu skate. Neskatoties uz to, ka mācības notiek attālināti, vairāki skolēni, sadarbojoties ar skolotājiem, izstrādāja pētnieciskos darbus. Šajā gadā pilsētas lasījumiem iesūtījām 14 darbus – valodu, dabaszinību, matemātikas un sociālo zinību jomās. Esam gandarīti, ka par veiksmīgiem darbiem saņēmām 4 diplomus un 3 atzinības.

Darja Kovaļova – 2. pakāpes diploms,
Diāna Bobkova – 2. pakāpes diploms,
Aļesja Tereščenko – 1. pakāpes diploms,
Eļina Goļinska – Atzinības raksts,
Anna Kučerova – Atzinības raksts,
Polīna Salarjova – Atzinības raksts,
Kirils Sovkovs – 2. pakāpes diploms.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri aktīvi iesaistījās pētniecisko  darbu izstrādē.

“Džeza stunda jauniešiem”

Aprīlī kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros mūsu pamatskolas (8.c) un vidusskolas (11.ab) skolēniem bija iespēja paskatīties un noklausīties Liepājas koncertzāles “Lielais Dzintars” sagatavotu digitālo video koncertu “Džeza stunda jauniešiem”. Koncertā uzstājās Kaspara Vanadziņa džeza trio, savukārt sarunu vadīja populārs saksofonists Deniss Paškevičs. Skolēni nostiprina savas zināšanas par slavenākiem pasaules džezmeņiem, kā arī uzzināja, kas bija pirmie Latvijas džeza pionieri un arī par Latvijas mūsdienu džeza pārstāvjiem.  Skolēniem bija iespēja baudīt lieliskā K. Vanadziņa trio izpildījumā džeza mūziku.

Šīs koncertlekcijas ir nepieciešamas , jo tās nodrošina un nostiprina ne tikai skolēnu zināšanas mūzikas jomā, bet arī paaugstina intelektuālo un emocionālo aktivitāti.

Mīļš paldies Latvijas kultūrizglītības programmai “Latvijas skolas soma”, SIA “Lielais dzintars” un mūziķiem par tik saturiski bagātu muzikālu nodarbību!

Informācija par transporta mēnešbiļetēm

 

Informācija par transporta mēnešbiļetēm

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA MĒNEŠBIĻEŠU PĀRDOŠANA  maijam

15,00 EUR (50%) – AUTOBUSS+TRAMVAJS

9,00  EUR (70%) – ar karti “3+”

 

notiks skolas galvenās ieejas foajē 

27., 28., 29. aprīlī no plkst. 11.00-14.00

30.aprīlī no plkst. 10.30.- 13.00

5., 6., 7. maijā  no plkst. 11.00-14.00

 

Uzmanību! Ieeja tikai sejas maskās!

Liels lūgums sagatavot precīzu naudu 

“Sarkangalvīte un vilks”

Latvijas kultūrizglītības iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros  Liepājas 7.vidusskolas 5.-6. klašu skolēniem bija iespēja attālināti tiešsaistē apmeklēt izrādi “Sarkangalvīte un vilks”(režisors Elmārs Seņkovs).

“Teātra veidotāji ir radījuši brīnišķīgu un spilgtu izrādi gan pieaugušajiem, gan bērniem, kurā caur humoru un rotaļīgām situācijām tiek atspoguļotas dzīves vērtības, kas svarīgas mūsdienu skolēniem un būtībā visai sabiedrībai – draudzība, līdzjūtība, iecietība. Izrādē var redzēt, ka ne tikai mežs ienāk pilsētā, bet arī pilsēta – mežā – caur dzīvnieku amizantajiem kostīmiem. Tas skolēniem liek saprast, cik mēs esam tuvu dabai, un daba – mums. Es ieteiktu noskatīties šo izrādi citiem skolēniem, jo izrāde ir jautra un interesanta, aktieriem ir skaisti tērpi un laimīgas beigas.” (latviešu valodas skolotāja Ieva Urkauska)

“Izrāde bija viegli saprotami, skolēni savās darba lapās rakstīja, ka visu esot labi sapratuši un izrāde ļoti patika. Kā atgriezenisko saiti rakstīja darba lapu par iegūtajām emocijām.” (latviešu valodas skolotāja Laila Laukmane)

Izrāde skolēniem likās aizraujoša, viņi vairākkārt minēja un uzsvēra, ka visneparastākais bijis Meža parlaments, visvairāk patikuši dzīvnieku modernie kostīmi, smieklīgās balsis un daudzie joki, ka izrādi skatoties, laiks pagājis ātri, jo viegli skatāma, tā ievelk skatītāju savā pasaulē.

Mīļš paldies Latvijas Nacionālajam teātrim, paldies Latvijas kultūrizglītības iniciatīvas  “Latvijas skolas soma” vadītājiem – tā ir lielāka iespēja redzēt un baudīt šo izrādi.

Vasaras darbs bērniem

Aktuāla informācija!

Par 13-14 gadīgo skolēnu reģistrēšanu vasaras darbam.

  

!!!! Informējam, ka no šā gada 21.aprīļa līdz 10.maijam notiks 13-14 gadīgo skolēnu reģistrēšana vasaras darbam. 

Pieteikumus sūtīt E-klasē  skolas pedagoģei karjeras konsultantei Ingai Naumcikai. Pieteikumā jānorāda sekojoša informācija par skolēnu- Vārds, Uzvārds, personas kods, klase un vēlamais strādāšanas laiks-jūnijs, jūlijs vai augusts, skolēna un viena vecāka telefona Nr.

 

 Skola 11. maijā ziņos Izglītības pārvaldei reģistrēto skolēnu skaitu.

Skolā tiks izveidota komisija, kura pēc iedalīto kvotu saņemšanas izvērtēs pretendentus, ņemot vērā šādus kritērijus:

  • skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu,
  • skolēns ir bārenis,
  • skolēns atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē,
  • skolēns ir no daudzbērnu ģimenes,
  • skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās ģimenes statuss,
  • skolēna ģimeni skārušas COVID-19 ekonomiskās sekas, vecāku darba zaudējums vai dīkstāve.

 

Priekšroka tiks dota skolēniem, kas nav piedalījušies vasaras nodarbinātības pasākumos iepriekšējā gadā.

Apstiprināto sarakstu skola iesniegs Izglītības pārvaldei līdz 14. maijam, bet  no 2020. gada 21. maija  skolēni tiks informēti par piešķirto darba vietu un  tiks sniegta informācija  par turpmāko darbību.

Pašlaik darbs tiek plānots jūnijā, jūlijā un augustā. Darbs tiks piedāvāts galvenokārt pašvaldības iestādēs, skolās, u.c. Vienam skolēnam atļauts strādāt 10 darba dienas un skolēnu darbs tiks apmaksāts saskaņā ar stundu tarifa likmes apmēru pusaudžiem. Darba devējiem būs pienākums  darba vietās nodrošināt valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.

Liepājas pilsētas Valodu jomas tulkošanas konkurss

2021. gada 8. martā notika Liepājas pilsētas Valodu jomas tulkošanas konkurss. Liepājas 7.vidusskolas skolēni, Nikandrs Šablevičs ieguva 1. vietu un Vera Perova ieguva 2. vietu!

Apsveicam skolēnus ar brīnišķīgajiem panākumiem!

Liepājas pilsētas izteiksmības lasīšanas konkurss

Šī gada 26. martā notika Liepājas pilsētas izteiksmības lasīšanas konkurss 7. – 9. klasēm. Vairāki 7. vidusskolas skolēni saņēma augstus rezultātus.

Renata Jaunāre – Atzinības raksts
Aļisa Kļejenkova – Atzinības raksts
Milana Boguševica – Atzinības raksts

Apsveicam skolēnus ar augstiem panākumiem!

Latviešu valodas olimpiāde

6. aprīlī notika Liepājas pilsētas latviešu valodas olimpiāde 5.-6. klasēm. Vairāki mūsu skolas skolnieki ieguva teicamus rezultātus olimpiādes ietvaros.

Polina Salarjova – 1. pakāpes diploms
Polina Jemeļjanova – 1. pakāpes diploms
Darja Kovaļova – 2. pakāpes diploms
Kristīne Ščetiņina – 2. pakāpes diploms
Diana Mihalkina – Atzinības Raksts
Polina Žukauska – Atzinības Raksts
Diāna Meļihova – Atzinības Raksts
Anastasija Vasiļijeva – Atzinības Raksts

Apsveicam skolēnus ar lieliskajiem rezultātiem!

Dramatizējumu “Svina garša”

Mūsu skolas 10.-12. klašu skolēni Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros tiešsaistē apmeklēja Māra Bērziņa romāna, Valtera Sīļa dramatizējumu “Svina garša”.

“Noskatoties izrādi, tā radīja gan mums skolotājos, gan skolēnos emociju vilni. Jo tā ir izrāde, kura liek aizdomāties un meklēt atbildes uz jautājumiem- kādas  ir laikmeta vērtības, kādas ir manas vērtības, dzīvojot 21. gadsimtā, vai laikmeta notikumi spēj ietekmēt cilvēku izvēles!” (latviešu valodas skolotāja Guna Āboliņa)

 “Ļoti laba aktierspēle, interesants skatuves risinājums. Izrāde emocionāla, aizraujoša, aizkustinoša.” (latviešu valodas skolotāja Līvija Kamuškina)

“Izrāde ļoti laba, atbilstoša gan mācību programmai, gan skolēnu vecumam. Aktieru spēle bija ļoti fantastiska. Režisora darbs skolēnos izraisīja interesi. Pēc izrādes noskatīšanās skolēniem bija daudz jautājumu gan par tiešo, gan par pārnesto izrādes nozīmi. Daudz runājām par vērtībām, kuras atklājas izrādē. Skolēni rakstīja recenziju par izrādi, atsauksmes tikai pozitīvas.” (latviešu valodas skolotāja Ruta Beile-Kristoffersene)

“Skolēni saņēma labu pieredzi, kuru varēs izmantot eksāmena darbā. Vairāki skolēni atzina, ka darbs ļoti paticis.” (latviešu valodas skolotāja Laila Laukmane)

Paldies Latvijas Nacionālajam teātrim par fantastisko lugu, īpašs paldies aktieriem par viņu apbrīnojamo meistarību,  paldies Iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par iespēju redzēt un baudīt šo izrādi.

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu šīs vietnes pilnvērtīgu funkcionēšanu un ātrdarbību. Turpinot apmeklēt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.