Category: Jaunumi

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2018./2019. mācību gadā skola turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Šajā mācību gadā projekta ietvaros no 5.-12. klasei atbalstu saņem 32 skolnieki. Projektā ir iesaistīts 21 pedagogs, kas īsteno projekta mērķi, sniedzot konsultācijas dažādos mācību priekšmetos un nepieciešamo atbalstu (soc. pedagogs, psihologs, logopēds).

Vecāku diena 7. vidusskolā!

Cienījamie vecāki!
2018.gada 6.novembrī
Vecāku diena!
No plkst. 8.50 – 13.30 – atklātās stundas.
No plkst. 17.30  – 19.30 – tikšanās ar skolas administrāciju, kl.audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem.

10. klašu iesvētīšana.

Pēc tradīcijas pēdējā dienā pirms brīvdienām mūsu skolā notika 10. klases iesvētīšana vidusskolā. Mūsu 10.klases skolēnus gaidīja piedzīvojumi. Desmitklasnieki mājasdarbā bija sagatavojuši priekšnesumus. Lai gan iesvētībās notika sacensības starp klasēm – visos startos uzvarēja draudzība. Tad sekoja pasākuma nozīmīgākā daļa –  zvēresta nodošana. Novēlēsim mūsu 10.klases skolēniem veiksmi mācībās un radošus panākumus!

Pielaiko profesiju.

Š.g. 17. 10. 8.b klase piedalījās karjeras attīstības pasākumā “ Pielaiko profesiju” Liepājas 15. vidusskolā. Pasākumā tika pārstāvētas 8 dažādas profesijas un to pārstāvji. Dalībnieki tika sadalīti pa kabinetiem, kur arī notika profesiju staciju – meistarklase. Skolēni 20 minūšu laikā iepazinās ar atbilstības uzraudzības vadītāju, AS Swedbankas klientu konsultantu, nodokļu inspektoru, medmāsu, prokuroru, Valsts policijas, krosfita trenera, leļļu teātra aktieru darbu. Jaunieši varēja uzdot sev interesējošos jautājumus  un pielaikot dažādus ekipējumus,  iejusties sev nākamās profesijas pārstāvju vietā.

Labdarības akcija dzīvnieku patversmes “Liberta” iemītniekiem

Tradicionāli, mūsu skolā tika organizēta labdarības akcija dzīvnieku patversmes “Liberta” iemītniekiem, ziedojot barību un nepieciešamās lietas dzīvnieku uzturēšanai.

Akcijā iesaistījās sekojošas klases: 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.b, 6.b, 6.c, 7.c, 8.a, 11.a. Īpaši aktīvi bija skolēni no 3.c, 4.c un 5.a klases.

Liels paldies visiem par dalību!

Sešgadnieku nodarbības

Cienījamie vecāki!

Sešgadnieku nodarbības notiek katru otrdienu no plkst.17.30 līdz 19.10.
Gaidam Jūsu bērnus!!!

Kontakttālrunis: 27767840 – direktores vietniece sākumskolas posmā Kristīne Strauta.

Karjeras nedēļa Liepājas 7. vidusskolā

Karjeras nedēļas 2018 plāns 7. vsk

Olimpiskā diena 2018

Olimpiskas dienas 2018 rezultāti :

Powerliftings        

 • 1 vieta      Artjoms Galaktionovs 12b,  Andrejs Pavluševs   10a
 • 2 vieta     Dmitrijs Kuzņecovs 11a
 • 3 vieta     Dmitrijs  Ļašenko 10b ,   Andrejs Ušakovs 7b
 • 3 vieta     Ksenija Kočetkova 7c

Kopvērtējumā     7.vidusskolas komanda  izcīnīja  2 vietu.

Futbols             

 • 7.-9.klašu grupā   2 vieta .

Roganinga rezultāti                

 •  2 vieta 7a  1 komanda
 • 3 vieta  12b “Sprīdiši”  A.Oļehnovičs, D.Rusu, D.Goloburda, M.Smirnovs.

Pretstafete           

 •  5.kl. grupa  –   1 vieta,
 • 9.kl. grupa –     1 vieta,
 • 7.kl. grupa  –  3 vieta.

Piespēles    

 •             5c  2 vieta

Izlaidums 9.klasēm [16.06.2018]


Izlaidums 12.klasēm [15.06.2018]