Category: Svarīgi un Aktuāli

Informācija par transporta mēnešbiļetēm

 

Informācija par transporta mēnešbiļetēm

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA MĒNEŠBIĻEŠU PĀRDOŠANA  maijam

15,00 EUR (50%) – AUTOBUSS+TRAMVAJS

9,00  EUR (70%) – ar karti “3+”

 

notiks skolas galvenās ieejas foajē 

27., 28., 29. aprīlī no plkst. 11.00-14.00

30.aprīlī no plkst. 10.30.- 13.00

5., 6., 7. maijā  no plkst. 11.00-14.00

 

Uzmanību! Ieeja tikai sejas maskās!

Liels lūgums sagatavot precīzu naudu 

Vasaras darbs bērniem

Aktuāla informācija!

Par 13-14 gadīgo skolēnu reģistrēšanu vasaras darbam.

  

!!!! Informējam, ka no šā gada 21.aprīļa līdz 10.maijam notiks 13-14 gadīgo skolēnu reģistrēšana vasaras darbam. 

Pieteikumus sūtīt E-klasē  skolas pedagoģei karjeras konsultantei Ingai Naumcikai. Pieteikumā jānorāda sekojoša informācija par skolēnu- Vārds, Uzvārds, personas kods, klase un vēlamais strādāšanas laiks-jūnijs, jūlijs vai augusts, skolēna un viena vecāka telefona Nr.

 

 Skola 11. maijā ziņos Izglītības pārvaldei reģistrēto skolēnu skaitu.

Skolā tiks izveidota komisija, kura pēc iedalīto kvotu saņemšanas izvērtēs pretendentus, ņemot vērā šādus kritērijus:

 • skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu,
 • skolēns ir bārenis,
 • skolēns atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē,
 • skolēns ir no daudzbērnu ģimenes,
 • skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās ģimenes statuss,
 • skolēna ģimeni skārušas COVID-19 ekonomiskās sekas, vecāku darba zaudējums vai dīkstāve.

 

Priekšroka tiks dota skolēniem, kas nav piedalījušies vasaras nodarbinātības pasākumos iepriekšējā gadā.

Apstiprināto sarakstu skola iesniegs Izglītības pārvaldei līdz 14. maijam, bet  no 2020. gada 21. maija  skolēni tiks informēti par piešķirto darba vietu un  tiks sniegta informācija  par turpmāko darbību.

Pašlaik darbs tiek plānots jūnijā, jūlijā un augustā. Darbs tiks piedāvāts galvenokārt pašvaldības iestādēs, skolās, u.c. Vienam skolēnam atļauts strādāt 10 darba dienas un skolēnu darbs tiks apmaksāts saskaņā ar stundu tarifa likmes apmēru pusaudžiem. Darba devējiem būs pienākums  darba vietās nodrošināt valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.

STUNDU LAIKS no 01.04.2021

STUNDU   LAIKS

(no 04.01.2021.)

 

Stundu laiks

Saīsināto stundu laiks

(pirmssvētku diena 01.04)

1.    

08:45  – 09:25

08:35 – 09:05

2.    

09:30  – 10:10

09:10 – 09:40

3.    

10:20  – 11:00

9:45 – 10:15

4.    

11:05  – 11:45

10:20 – 10:50

5.  

11:50  – 12:30

10:55 – 11:25

6.    

12:45  – 13:25

11:40 –  12:10

7.    

13:40  – 14:20

12:15 – 12:45

8.    

14:25  – 15:05

12:50 – 13:20

9.    

15:10 – 15:50

13:25 – 13:55

10.          

15:55 – 16:35

14:00 – 14:30

Nodreīga informācija karjerai

 Noderīgas saites, kur meklēt informāciju tavai karjerai

Aktuāla informācija par Covid-19

Sejas  masku lietošana skolā

Higiēniskās sejas maskas lietošanas instrukcija

Ieteikumi mutes un deguna aizsega lietošanai izglītības iestādē

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process 2020./2021.mācību gadā

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanas prasības Liepājas 7.vidusskolā
(Mainīts 17.02.2021)

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs

 Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai. Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā.

Izmaiņas Liepājas pilsētas pašvaldības izstrādātajās Vadlīnijās Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs

Vizuālie materiāli par Covid-19

Papildus informāciju var meklēt:

www.izm.gov.lv

www.spkc.gov.lv

www.mk.gov.lv

www.covid19.gov.lv

Bezmaksas tālrunis 8345

SPKC informatīvais tālrunis 67387661

Lai pieteiktos valsts apmaksātās covid-19 analīžu veikšanai 8303

Informācija skolēniem un skolotajiem par attālinātā procesa organizēšanu

Uzņemšana 1. klasē 2021./2022. m.g.

info_vecakiem

Pasargā sevi!

Klašu pārvietošanās shēma no 26.10.

Ierobežojumi saistībā ar Covid-19

Pieaugot saslimstībai ar Covid-19 Latvijā un pasaulē, ekspertu un valdības īstenoto pasākumu mērķis ir pēc iespējas saglabāt ekonomisko aktivitāti valstī, vienlaikus pasargājot mūsu iedzīvotāju veselību. Pieņemtie ierobežojumi šobrīd ir optimāli un sabalansē riskus sabiedrības veselībai un nodrošina iespējas saimnieciskajai darbībai. Arī turpmāk epidemiologi rūpīgi analizēs situāciju, lai secinātu, vai šie ierobežojumi ir jāturpina vai jāpārskata.

 • 7.-12.klašu skolēni no 26. līdz 30. oktobrim mācās attālināti.
 • Uz skolu pēc skolēnu rudens brīvdienām dodas 1.-6. klašu skolēni.
 • Profesionālās izglītības iestādēs mācību procesu nosaka tās dibinātājs.
 • Skolēniem un pieaugušajiem klātienē nenotiek interešu izglītības aktivitātes.
 • Drīkst notikt individuālas nodarbības.
 • Sporta nodarbības drīkst notikt tad, ja tās notiek ārpus telpām.
 • Šobrīd drīkst organizēt nometni, kurā ir 30 bērni. Vienā nometnes norises vietā – tikai viena grupa.
 • Ja pirmsskolas grupiņā vai citā izglītības iestādes grupā paralēli izglītības procesa nodarbībām tiek īstenota interešu izglītības nodarbība tādā pašā bērnu sastāvā vienas iestādes ietvaros, tad to var darīt.

Būtu vērtīgi, ja mēs skolā un mājās palīdzētu situāciju skaidrot arī bērniem. Tā vieglāk to saprast un pieņemt būs arī mums pašiem, jo ierobežojumu mērķis ir pēc iespējas mazināt slimības izplatību un pasargāt gan sevi, gan apkārtējos!

 • ATCERIETIES, ka bērni mācās no mums. Mācās mācīties, mācās pieņemt noteikumus, mācās būt atbildīgi un mācās arī attieksmi pret dažādām lietām un notikumiem!

 

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/jautajumi-un-atbildes-par-aktualo-izglitibas-procesa-un-interesu-izglitiba

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu šīs vietnes pilnvērtīgu funkcionēšanu un ātrdarbību. Turpinot apmeklēt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.