Kontakti

Skolas adrese: 

Liepāja, Celmu 6, Latvija LV-3405

Skolas e-pasts: 

7vsk@liepaja.edu.lv

 

Personāla vadītāja

Svetlana Daškeviča

Tālr. 63442710, 27899801

E-pasts: svetlana.daskevica@liepaja.edu.lv

 

Direktors

Pāvels Jurs

Tālr. 29746187

E-pasts: pavels.jurs@liepaja.edu.lv

Direktora vietnieki

Direktora vietniece

izglītības jomā pamatskolā

Gunita Lūse

Tālr. 28267672

E-pasts: gunita.luse@liepaja.edu.lv

Direktora vietniece

izglītības jomā vidusskolā

Olga Sakadiņeca

Tālr. 29741064

E-pasts: olga.sakadineca@liepaja.edu.lv

Direktora vietniece

izglītības jomā sākumskolā

Kristīna Strauta

Tālr. 27767840

E-pasts: kristina.strauta@liepaja.edu.lv

Direktora vietniece

audzināšanas jomā

Iveta Kalniņa

Tālr. 26860646

E-pasts: iveta.kalnina@liepaja.edu.lv

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs

Līga Feldmane

Tālr. 63484811, 26162638

E-pasts: liga.feldmane@liepaja.edu.lv

Psihologs

Jeļena Mihailova

Tālr. 26011456

E-pasts: jelena.mihailova@liepaja.edu.lv

Medmāsa

Olga Mosjagina

Tālr. 26910705

E-pasts: olga.mosjagina@liepaja.edu.lv

Bibliotekāre

Oksana Tviļdijani

Tālr. 26098893

E-pasts: 7vsk.biblioteka@liepaja.edu.lv

Saimniecības daļa

Saimniecības vadītāja

Linda Matisone

Tālr. 63484812, 26657810

E-pasts: linda.matisone@liepaja.edu.lv