Return to Par skolu

Skolas dokumentācija

Skolas dokumentācija

             •  Skolas nolikums – [PDF]

             •  Iekšējās kārtības noteikumi – [PDF]

                     Pielikumi Iekšējās kartības noteikumiem:

                           Plāns atkarību izraisošo vielu konstatēšanas un lietošanas  gadījumā – [PDF]    

                           Rīcības plāns vardarbības gadījumos izglītojamo vidū – [PDF]

                           Rīcības plāns vardarbības gadījumos starp izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku – [PDF]

             •   Kārtība, kādā vērtējami izglītojamo mācību sasniegumi – [PDF]

             •   Kārtība, kādā organizējams attālinātais mācību process Liepājas 7. vidusskolā – [PDF]

             •  Skolas ētikas kodekss – [PDF]

•   Drošības noteikumi – [PDF]

             •   Atbalsta komandas darba nolikums – [PDF]

             •  Kārtība par izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanu un individuālo izglītības programmas apguves plāna izstrādi un īstenošanu – [PDF]

             •  Izglītojamo Līdzpārvaldes nolikums [PDF]

             •   Personu datu apstrāde – [PDF]

•   Iekšējā trauksmes celšanas kārtība – [PDF]

             •   Zinātniski pētnieciskās darbības kārtība – [PDF]

             •   Bibliotēkas lietošanas noteikumi – [PDF]

             •   Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība – [PDF]

             •  Liepājas 7.vidusskolas audzināšanas darba programma 2019.-2022.gadam [PDF]

             •  Skolas pašvērtējums (2020. m.g.) – [PDF]           

   2018./2019.m.g. – Liepājas 7.vidusskolas prioritāšu realizācija – [PDF]

   2017./2018.m.g. – Liepājas 7.vidusskolas prioritāšu realizācija – [PDF]

   2016./2017.m.g. – Liepājas 7.vidusskolas prioritāšu realizācija – [PDF]

   2018./2019.m.g. – pašvērtējuma sadaļa – skolēnu sasniegumi – [PDF]

   2017./2018.m.g. – pašvērtējuma sadaļa – skolēnu sasniegumi – [PDF]

   2016./2017.m.g. – pašvērtējuma sadaļa – skolēnu sasniegumi – [PDF]

   2015./2016.m.g. – pašvērtējuma sadaļa – skolēnu sasniegumi – [PDF]

 

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu šīs vietnes pilnvērtīgu funkcionēšanu un ātrdarbību. Turpinot apmeklēt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.